Always beside the people
Hotline in Vietnam: (+84).4.3733.95.86

Danh sách các chi nhánh TGPL tỉnh Quảng Nam

STTTên chi nhánhNgày thành lậpĐịa chỉĐiện thoại
1Chi nhánh TGPL số 1 Phước Sơn07/5/2008Thị trấn Khâm Đức, PhướcSơn02356263002
2Chi nhánh TGPL số 2 Thăng Bình07/5/2008Thị trấn Hà Lam, Thăng Bình0964033719
3Chi nhánh TGPL số 3 Núi Thành07/5/2008Thị trấn Núi Thành, Núi Thành0974203534
4Chi nhánh TGPL số 4 Đông Giang07/5/2008Thị trấn Prao, Đông Giang0393626819
5Chi nhánh TGPL số 5 Bắc Trà My07/5/2008Thị trấn Trà My, Bắc Trà My0979573108
6Chi nhánh TGPL số 7 Đại Lộc08/01/2010Thị trấn Ái Nghĩa, Đại Lộc0914959666