Always beside the people
Hotline in Vietnam: (+84).4.3733.95.86

Cơ cấu tổ chức Cục TGPL

Lãnh đạo Cục

Năm sinh:
1965
Dân tộc:
Kinh
Quê quán:
Thanh Hà - Hải Dương
Học vị:
Tiến sĩ Luật học
Cơ quan:
04.62739631
Thư điện tử:
Năm sinh:
1971
Dân tộc:
Kinh
Quê quán:
Vũ Quang - Hà Tĩnh
Học vị:
Thạc sĩ Luật học
Cơ quan:
04.62739633
Thư điện tử:
Năm sinh:
1972
Dân tộc:
Kinh
Quê quán:
Học vị:
Thạc sĩ Luật học
Cơ quan:
04.62739632
Thư điện tử:
Văn phòng Cục
Họ và tên Chức vụĐiện thoại Email
Vũ Thị Hoàng HàChánh Văn phòng04 62739641havth@moj.gov.vn
Nguyễn Bích NgọcP.Chánh Văn phòng04 62739641ngocnb@moj.gov.vn
Phan Văn TuânP.Chánh Văn phòng04 62739646pvtuan@moj.gov.vn
Vũ Thanh SơnCán bộ HĐ 6804 62739646sonvt@moj.gov.vn
Ng. Thị Hồng NgọcChuyên viên04 62739641ngocnth@moj.gov.vn
Đặng Thanh NgaChuyên viên04 62739641ngadt@moj.gov.vn
Bùi Như LanChuyên viên04 62739641lanbn@moj.gov.vn
Nguyễn Thị Lan HươngVăn thư04 62739639huongntl@moj.gov.vn
Phòng Chính sách và Quản lý nghiệp vụ
Họ và tên Chức vụĐiện thoại Email
Lê Thị ThuýP.Trưởng phòng04 62739638ltthuy@moj.gov.vn
Phan Thị Thu HàP.Trưởng phòng04 62739638haptt@moj.gov.vn
Vũ Thị ThuChuyên viên04 62739638thuvt@moj.gov.vn
Trần Thị PhượngChuyên viên04 62739638tranthiphuong@moj.gov.vn
Trịnh Thị ThanhChuyên viên04 62739638thanhtt@moj.gov.vn
Nguyễn Thị Thu HiềnChuyên viên04 62739638ntthien@moj.gov.vn
Vũ Hồng TuyếnChuyên viên chính04 62739638tuyenvh@moj.gov.vn
Phòng Quản lý chất lượng TGPL
Họ và tênChức vụĐiện thoại Email
Trần Nguyên TúPhó Trưởng phòng 04 62739650tutn@moj.gov.vn
Lê Thị Thu HàPhó Trưởng phòng 04 62739650lttha@moj.gov.vn
Bùi Thị Thu HiềnChuyên viên04 62739650hienbtt@moj.gov.vn
Nguyễn Thị PhaChuyên viên04 62739650phant@moj.gov.vn
Kiều Thị Huyền TrangChuyên viên04 62739650trangkth@moj.gov.vn
Lê Thị Thanh HàChuyên viên04 62739650lttha2@moj.gov.vn
Phòng Tài chính - Kế Toán
Họ và tên Chức vụĐiện thoại Email
Nguyễn Thị ThanhKế toán trưởng0462739642ntthanh@moj.gov.vn
Nguyễn Diễm HươngKế toán viên0462739642huongnd@moj.gov.vn
Nguyễn Thị Hoài ThuThủ quỹ0462739642thunth@moj.gov.vn
Nguyễn Thị HiềnChuyên viên0462739642hiennt2@moj.gov.vn
Trung tâm thông tin, dữ liệu TGPL
Họ và tên Chức vụĐiện thoại Email