Always beside the people
Hotline in Vietnam: (+84).4.3733.95.86

Hoạt động khác

Ra mắt dịch vụ trợ giúp pháp lý trả lương bình đẳng cho phụ nữ nghèo tại Anh

Wed, 23/01/2019 - 09:24 -- tuanvq

Nhiều phụ nữ vẫn phải chịu sự khác biệt về lương và sự khác biệt này càng rõ rệt hơn đối với phụ nữ thiểu số và phụ nữ bị khuyết tật. Sự khác biệt về lương đã khiến cho người phụ nữ và gia đình của họ mất đi một phần tiền lương, lương hưu bị giảm đi và các khoản trợ cấp an sinh xã hội bị cắt giảm. Không ai có thể biện hộ được cho chế độ thu nhập bất bình đẳng, trừ khi công ty chứng minh rằng sự khác biệt về lương được tính toán dựa trên số năm làm việc, giá trị của công việc hoặc sự khuyến khích mang tính công bằng, hoặc một yếu tố khác không phụ thuộc vào giới tính nam nữ.

Undefined

Thông báo: Công văn số 2691/BTP- TGPL V/v hướng dẫn lập dự toán kinh phí năm 2016 và 2017 để thực hiện Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Fri, 12/08/2016 - 15:55 -- tuanvq

Chi tiết công văn được đính kèm bên dưới.

 

Undefined

Giới thiệu về nội dung của Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách trợ giúp pháp lý

Wed, 10/08/2016 - 14:54 -- tuanvq

Ngày 08/8/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ban hành chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp điển hình (sau đây gọi là Quyết định).

Undefined
Subscribe to RSS - Hoạt động khác