Always beside the people
Hotline in Vietnam: (+84).4.3733.95.86

Hoạt động khác

Thông báo: Công văn số 2691/BTP- TGPL V/v hướng dẫn lập dự toán kinh phí năm 2016 và 2017 để thực hiện Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Fri, 12/08/2016 - 15:55 -- tuanvq

Chi tiết công văn được đính kèm bên dưới.

 

Undefined

Giới thiệu về nội dung của Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách trợ giúp pháp lý

Wed, 10/08/2016 - 14:54 -- tuanvq

Ngày 08/8/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg ban hành chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp điển hình (sau đây gọi là Quyết định).

Undefined
Subscribe to RSS - Hoạt động khác