Always beside the people
Hotline in Vietnam: (+84).4.3733.95.86

Thông báo, tin điều hành

Quyết định số 32/2016/QĐ- TTg Ban hành chính sách TGPL cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016- 2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình

Tue, 16/08/2016 - 16:04 -- tuanvq

Quyết định được đính kèm bên dưới.

Undefined

BAN HÀNH THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức Trợ giúp viên phá Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức Trợ giúp viên pháp lý

Mon, 25/07/2016 - 09:02 -- tuanvq

         Ngày 23 tháng 6 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch số 08/2016/TTLT-BTP-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức Trợ giúp viên pháp lý (sau đây viết tắt là Thông tư liên tịch).

Undefined

Công văn số 1593/ BTP-TGPL: V/v hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng ( Công văn đính kèm bên dưới)

Tue, 31/05/2016 - 16:10 -- tuanvq

Kính gửi: Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Trà Vinh

Ngày 02/03/2016 Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Trà Vinh có Công văn số 51/TGPL đề nghị hướng dẫn cách tính chỉ tiêu thực hiện vụ việc tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý trong trường hợp Trợ giúp viên pháp lý được cử đi học các lớp lý luận chính trị hình thức tập trung hoặc tại chức (vừa học vừa làm) hoặc Trợ giúp viên pháp lý nghỉ thai sản theo quy định của pháp luật, Bộ Tư pháp hướng dẫn vấn đề này như sau:...

Undefined

Thông báo tham dự Hội nghị tham vấn dự thảo Báo cáo khảo sát phục vụ xây dựng dự án Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi)

Mon, 30/05/2016 - 12:24 -- tuanvq

Được sự tài trợ của Dự án Quản trị nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện năm 2016 (GIG) và Cơ quan Phụ nữ Liên Hợp quốc (UNWOMEN), Cục Trợ giúp pháp lý tổ chức Hội nghị tham vấn dự thảo Báo cáo khảo sát phục vụ xây dựng dự án Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi). Cục Trợ giúp pháp lý trân trọng kính mời các đại biểu của của Trung tâm có danh sách kèm theo tham dự Hội nghị
1. Thời gian: Ngày 06 - 07/6/2016.
Khai mạc lúc 8 giờ 30 phút, ngày 06/6/2016.
2. Địa điểm: Khu Biệt thự Tây Hồ, số 8, Đặng Thai Mai, Tây Hồ, Hà Nội.

Undefined

Dự thảo Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi)

Fri, 27/05/2016 - 11:08 -- tuanvq

Theo Quyết định số 1273/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII, năm 2015 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 Bộ Tư pháp được phân công chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng dự án Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi).

Undefined

Pages

Subscribe to RSS - Thông báo, tin điều hành