Always beside the people
Hotline in Vietnam: (+84).4.3733.95.86

Thông báo v/v chiêu sinh Lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp TGVPL hạng II năm 2019

Wed, 06/03/2019 - 10:07 -- vananh

 Nhằm góp phần nâng cao năng lực, trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ hoàn chỉnh tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho đội ngũ viên chức theo quy định của Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ, Thông tư liên tịch 08/2016/TTLT-BTP-BNV ngày 23/6/2016 của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức Trợ giúp viên pháp lý, Học viện Tư pháp chiêu sinh học viên Lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp Trợ giúp viên pháp lý hạng II năm 2019.

Đối tượng:

Trợ giúp viên pháp lý hạng II của các Trung tâm Trợ giúp pháp lý chưa qua bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp Trợ giúp viên pháp lý hạng II;

- Các Trợ giúp viên pháp lý hạng III của các Trung tâm Trợ giúp pháp lý.

Thời gian học trên lớp: 08 tuần/khóa

Khai giảng: dự kiến khai giảng vào08h00' ngày 23/4/2019, học vào các ngày trong tuần. 

Địa điểm dự kiến tổ chức lớp học: Cơ sở Học viện Tư pháp tại TP Hồ Chí Minh

821 Kha Vạn Cân, phường Linh Tây, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

(chi tiết xem file đính kèm)

File đính kèm: